Ingyenes szállítás

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adispicit elit

Természetes anyagok

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adispicit elit

Cukormentes

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adispicit elit

Nyereményjáték

Nyereményjáték részvételi és játékszabályzat

A

„Mozdulj a Ma Bakerrel” elnevezésű

 

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Mercurius Trading Kft (1142 Budapest, Ráskay Lea u.11) (a továbbiakban ”Szervező”).

 

Ezt a Játékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook.A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMAA Játék 2021. február 01 . - 2021. február 08. 09:00 óráig tart.  1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIA Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

Személyenként legfeljebb egy jelentkezés lehetséges.

 

  1. A JÁTÉK LEÍRÁSA


A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a Szervező saját Facebook oldalán közzétett bejegyzés alatt hozzászólásában helyesen válaszolnia kell az alábbi kérdésre 
2021. február 1. - 2021. február 08. 09:00 között.

Hozzászólásodban válaszolj helyesen az alábbi kérdésre:

 

Melyik Ma Baker szelet a kedvenced?

 

Helyes válasz: (egy vagy akár több szeletet típust is írhatsz)

Ma Baker CB Csokoládé darabkás zabszelet

Ma Baker CB Gyümölcs és Diós zabszelet

Ma Baker CB Karamell darabkás zabszelet

Ma Baker CB Narancs darabkás zabszelet

Ma Baker GB Berry Áfonyás zabszelet

Ma Baker GB Berry Epres zabszelet

Ma Baker GB Berry Málnás zabszelet

Ma Baker GB Berry Vörösáfonyás zabszelet

Ma Baker GB Fruit Almás zabszelet

Ma Baker GB Fruit Banános zabszelet

Ma Baker GB Fruit Cseresznyés zabszelet

Ma Baker GB Fruit Sárgabarackos zabszelet

Ma Baker GB Nut Diós zabszelet

Ma Baker GB Nut Földimogyorós zabszelet

Ma Baker GB Nut Mandulás zabszelet

Ma Baker GB Nut Mogyorós zabszelet

Ma Baker GB Tropical Kókuszos zabszelet

Ma Baker GB Tropical Mangós zabszelet

Ma Baker GB Tropical Pekándiós zabszelet

Ma Baker GB Tropical Pisztáciás zabszelet

Ma Baker GB x Gránátalmás zabszelet

Ma Baker Protein Banán és Csokoládés zabszelet

Ma Baker Protein Csokoládés Brownie zabszelet

Ma Baker Protein Kékáfonyás Muffinos zabszelet

Ma Baker Protein Mogyoróvajas zabszelet

Ma Baker SB Banános zabszelet

Ma Baker SB Barackos zabszelet

Ma Baker SB Cseresznyés zabszelet

Ma Baker SB Erdei Gyümölcsös zabszelet

Ma Baker SSB Alma - Baobabbal

Ma Baker SSB Kékáfonya - Chia maggal

Ma Baker SSB Kókusz - Goji bogyóval

Ma Baker SSB Sárgabarack - Quinoa maggal

Ma Baker Sugar'd Out Áfonyás zabszelet

Ma Baker Sugar'd Out Málnás zabszelet

Ma Baker Sugar'd Out Sárgabarackos zabszelet

 

Megjegyzés: A játékban kizárólag a Szervező Facebook posztja alatt született hozzászólások vesznek részt. Az egyes felhasználók által megosztott posztok alatti hozzászólók, valamint ezen jegyzet alatt érkező hozzászólások nem vesznek részt a játékban!A sorsolásban kizárólag a helyes választ adó Játékosok vesznek részt!A játékot indító Facebook bejegyzés:

  1. NYEREMÉNY

1 db 14x170 cm-es fittness szalag edzéshez és erősítéshez.

Fontos, hogy a játék alatt 20 szerencsés nyertest fogunk kisorsolni!

 

  1. SORSOLÁSSzervező a Játék időtartama alatt a játékban résztvevő, helyes megfejtést adó Játékosok közül 2021. február 08. napján 10.00 óra 00 perckor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a 20 db nyertest, illetve egy tartaléknyertest.A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1135 Budapest, Szegedi út 52.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.A nyertest a Szervező 2021. február. 9. napján értesíti Facebook üzenet formájában. A nyertesnek a nyereményért válasz üzenetben kell jelentkeznie a kisorsolásakor részére küldött értesítéstől számított 30 napon belül. A nyereményt a nyertes a Szervező bármely áruházában személyesen veheti át az értesítést követő 30 napon belül. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért, úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési és nyereményátadási szabályok az irányadóak.

A Szervező a nyertes nevét (teljes név + város megjelölésével) a www.oriaszabszelet.hu honlapon, és Facebook oldalán közzé teheti a sorsolást követően. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.  1. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEKA Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.  1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓLA résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az iroda@oriaszabszelet.hu e-mail címre írhatnak.  1. VEGYES RENDELKEZÉSEKA megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.Az adatok kezelője a Szervező, aki a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.A Nyereményen feltüntetett logók a Nyeremény gyártójának bejegyzett védjegye.

Ingyenes szállítás
8.000 Ft felett

Legyen a
törzsvásárlónk!

Webáruház készítés